loader image

АРТхив

СТАТИЧНА ПРОЕКЦИЯ


Визуални артисти от пет държави, оставят своя собствена следа в историята на сградата, която съхранява едни от най-интересните документи и факти. Тяхното изкуство разкрива фасадата, която не е просто хранилище на исторически записи, а е пазител на истории и колективните спомени на нацията. Получилият се в резултат междукултурен диалог е силна метафора на съхраняването на миналото, като същевременно провокира артистична свобода, чрез съвременни артистични похвати.

*В творбите на артистите Даниел Марграф, Пани Павлоски и MP-STUDIO са използвани документи, съхранявани в Държавна агенция “Архиви”.


share close

АВТОР

Даниел Марграф (Германия)

Джордж Берлин (САЩ)

Прунел Типру (Франция)

Пани Павлоски (Полша)

Антонио Йоцов (България)

ЛОКАЦИЯ

Държавна агенция “Архиви”, ул. „Московска“ №5

ПРЕДСТАВЕНА ОТ


БЮЛЕТИН

Абонирай се, за да получаваш най-актуалната информация за LUNAR FESTIVAL.