loader image

Декларация за съгласие

Background

ДЕКЛАРИРАМ:

Съгласен съм личните ми данни да се обработват от  “ЕМ ПИ СТУДИО ИНТЕРНЕШЪНЪЛ” ООД, еднолично дружество с ограничена отговорност, вписано в Търговския регистър към Българската агенция по вписванията, ЕИК 205494310 със седалище и адрес на управление: бул. Мадрид 52, 9 етаж, 1000 София, България, представлявано от Марин Красимиров Петков в качеството му на управител, по следния начин:

Съгласен съм личните ми данни да бъдат използвани с цел маркетинг и промотиране дейността на Администратора на лични данни и неговите партньори.

Съгласен съм да бъда сниман по време на Уъркшоп в рамките на “LUNAR – Фестивал на светлините” в периода 7-ми и 8-ми Май 2022

Съгласен съм личните ми данни, включително снимки, да бъдат споделени в социалните мрежи и медиите, като например Фейсбук, Инстаграм, БТВ МЕДИА ГРУП ЕАД, УЕБГРАУНД ЕООД  и други подобни.

Съгласен съм данните ми да се обработват неограничено във времето, доколкото не съм заявил изтриването им.

Информиран съм за правата ми във връзка със защитата на личните ми данни, включително но не само и за правото ми да оттегля настоящото съгласие с изпращане на имейл до [email protected] , без от това за мен да произтекат каквито и да е негативни последици.

Информиран съм за правата ми във връзка със Защитата На Личните ми данни, включително но не само и за правото да искам достъп до обработваните лични данни, да изисквам тяхното поправяне, изтриване, ограничаване, да възразя срещу обработката или да ги изискват в общодостъпен формат като изпратя имейл до [email protected] .

Информиран съм за правото си да подам жалба за защита на правата върху личните ми данни до Комисия за защита на личните данни.


БЮЛЕТИН

Абонирай се, за да получаваш най-актуалната информация за LUNAR FESTIVAL.